xem lịch thi đấu vòng loại world cup 2022

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
19:00
+87
15.00 7.40 1.121
22:00
+89
2.375 3,52 2,58
Ngày 12 tháng 8. 01:00
+87
1.22 5,70 10,25
Ngày 12 tháng 8. 04:00
+89
2.41 3,45 2.57
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2